Száz esztendeje lesz ebben az évben augusztus 31-én, hogy Apor Vilmos, az altorjai báró Apor család tagja elfoglalta segédlelkészi állását Gyulán. Kalocsán érettségizett, és az innsbrucki egyetemen szerzett diplomát. A világháborúban tábori lelkész volt, majd 1918-ban Gyulára nevezték ki plébánosnak. Huszonhat éves korában egy csapásra ismertté tette a nevét azzal, hogy a megszálló román katonák által elhurcolt gyulai lakosok érdekében a román királyhoz fordult. Közbenjárására hamarosan hazatérhettek a fogoly gyulaiak.

Városszerte beszéltek az emberek az új plébános mindennapi jótékonykodásáról, hiszen a nélkülözőket rendszeresen segítette. A legnagyobb feltűnést az keltette, hogy 1925 karácsonyán minden készpénzét és a plébánia élelmiszerkészletének nagyobb részét egyaránt a szegényeknek ajándékozta. Huszonhárom évi gyulai szolgálat után 1941-ben püspökké szentelték.

Különös erővel és fáradhatatlansággal küzdött a zsidótörvények által sújtott lakosság érdekeiért. Rendszeresen föllépett a munkaszolgálatosok érdekében. Püspöktársaival együtt emelte föl a szavát a kikeresztelkedettekért és a menekültekért.

A győri püspök a menekültek és az üldözöttek rendelkezésére bocsátotta nyaralóját, foglalkoztatta és bújtatta őket, kórházat működtetett érdekükben. A palotájában, a Püspökvárban a pincét 3–400 menekült számára menedéket nyújtó szállássá alakíttatta át, és gondoskodott áramról, élelmezésről.

Amikor március 28-án a német katonaság elhagyta Győr városát, a püspök hiába kért orosz őrséget a Püspökvár védelmére. 30-án, nagypénteken részeg katonák nőket akartak elvinni munkára, s a védelmükre kelt Apor Vilmost lelőtték. A sebesült megkérdezte, hogy sikerült-e megmentenie a nőket. Megnyugodva hallotta, hogy senkinek sem esett bántódása, és így szólt: „Akkor megérte.” A seb halálosnak bizonyult: április 2-án, húsvéthétfőn hajnalban a püspök meghalt.

Apor püspököt 1997. november 9-én a római Szent Péter-bazilikában II. János Pál pápa avatta boldoggá, a szertartáson hatezer magyar zarándok, köztük ezerötszáz győri vett részt.

A járókelők ma Gyulán az Apor Vilmos püspök téren sétálhatnak, s a városban 1998-ban szobrot állítottak az egykori gyulai plébános emlékére. Március 2-án nevezték ki püspöknek; születésnapját, február 29-ét csak a szökőévekben ünnepelhetjük.