Velcsovné Páll Margit
tanár, a Révai Miklós Egyesület titkára
Nagyszentmiklós

A szórványban magyartanárnak lenni felelősségteljes hivatást jelent. Nagyszentmikló-son, Bartók Béla és Révai Mikós szülővárosában a magyar kultúráért dolgozni rendkívüli elhivatottságot igényel. Ilyen rendkívüli elhivatottságot köszönthetünk és ismerhetünk el ma Implom József-díjjal.

Frissen diplomázott magyartanárként Páll Margit a férjéhez költözött a Temesvárhoz közeli Nagyszentmiklósra. Nyugdíjaztatásáig folyamatosan a magyar osztályban tanított, végezte a „kulturális mindenes” feladatait, hiszen ezt kívánta meg tőle a szórványhelyzet. Bartók Béla emlékezetének ápolásában segítséget kapott a Temesvári Egyetem Ének-Zene Fakultásától és a Szegedi Konzervatóriumtól: rendszeresen hangversenyeket, fiatal zenészek bemutatkozásait szervezte a Nákó-kastélyban. Világhírű zeneszerzőnk tiszteletére sikerült létrehoznia a nevezetes, fonográfos Bartók-szobrot. Évente koszorúzták meg a városi vezetők közreműködésével az emlékművet.  

A Révai Miklós Egyesület titkáraként tanulmányozta a nyelvtudós, irodalmár, költő munkásságát, különleges konferenciával köszöntötték szülővárosában 2000-ben Révai születésének 250. évfordulóját, 2007-ben pedig halálának 200. évfordulóját. Az Egyesület titkáraként gyűjtést szervezett az Egyesült Államokban és Nagyszentmiklóson, hogy ennek eredményeképpen a helyi katolikus templomban, később Csanádon féldomborművet avathassanak Révai Miklós emlékére.  Révaiban a magyar nyelvtudomány a Halotti beszéd első elemző bemutatóját tiszteli. Egy tudós társaság létrehozásának általa kidolgozott tervezetével a nádor már kitűzött fogadóórával várta, azonban a Martinovics-féle összeesküvés leleplezése miatt a terv hosszú időre kikerült a lehetséges megvalósításból. Révai javasolta a zs hang zs betűjelét a magyar ábécében, ő volt az egyik fontos támogatója a j-s írásmódnak a jottista/ipszilonista háború idején.

Velcsovné Páll Margitban a magyar nyelv védelmezőjének, a magyar kultúra harcosának kiemelkedő személyiségét tiszteljük: generációkat tanított a szép magyar beszédre, pontos helyesírásra. Méltán veheti át „A magyar helyesírásért” Implom József-díjat.  

Gyula, 2021. február 25.

Prof. dr. Nagy János s. k.
a díj kuratóriumának titkára