Az ábécé rendjében közölt névsorban dőlttel szedtük azoknak a nevét, akik egy vagy több döntőben irányították a javítás felelősségteljes munkáját. Természetes tehát, hogy a kitüntetettek között vehetett át a javítást irányító dr. Kuruncziné Tornóczky Katalin Implom József-díjat.

 1. Balogh Norbert
 2. Bánkutiné Tóth Gizella
 3. Behánné Szűcs Anett
 4. Bod Péter
 5. Borsós Antalné
 6. Bottyánné Bödő Zsuzsanna
 7. Brandt Szilveszterné
 8. Csomós Éva
 9. Dávid Péter
 10. Dávidné Marsi Gyöngyi
 11. Deli Katalin Beáta
 12. Dr. Erdészné Németi Anikó
 13. Dr. Török Zoltánné
 14. Dr. Dusnoki Józsefné
 15. E. Király Ilona
 16. Elek Tibor
 17. Fodor György
 18. Fodor Katalin
 19. Fülöp Tünde
 20. Gyarmathy Réka
 21. Gyarmathy Zsoltné
 22. Győri Etelka
 23. Hortobágyi Istvánné
 24. Hrabovszkiné Jenei Anikó
 25. Jakabné Mocsári Éva
 26. Jánk Jánosné
 27. Juhász Károly
 28. Kiss László
 29. Kiss Péterné
 30. Kolozsi Ildikó
 31. Kovácsné Megyeri Anna
 32. Krész Anikó
 33. Kuruncziné Tornóczky Katalin
 34. Lovas-Tóth Kata
 35. Lúczi Eszter
 36. Miskolczy László
 37. Nagy Emese
 38. Nagyné Bódi Katalin
 39. Ökrös Erzsébet
 40. Ökrös Lajosné
 41. Papp Zsuzsanna
 42. Schneiderné Révész Margit
 43. Szabó Ferencné
 44. Szabó Ilona
 45. Szabó Istvánné Nagy Magdolna
 46. Szántó Magdolna
 47. Szász Éva
 48. Teleki-Szávai Krisztina
 49. Tóth Enikő
 50. Tóthné Bodó Mária
 51. Vágó Tamás
 52. Varga Enikő

A versenytörténeti vázlat (szerk. Szabó Istvánné Nagy Magdolna és Nagy János, Szeged, 1991.) adatai alapján a Békés megyei középiskolások helyesírási versenyétől (1988-tól) a magyar középiskolások helyesírási versenyéig (1991-ig) az Erkel Ferenc Gimnázium magyar munkaközössége javított.

1992-től Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny zajlott, Kárpát-medencei résztvevőkkel. A létszám 110–120 versenyző, négy kategóriában.

Előbb nagyobb csoport javítótanár (főként Gyuláról és környékéről), majd feladatok szerint (tollbamondás + feladatlap) két csoport dolgozott; a javítás befejezése után a zsűri felüljavításával.