Ma ünnepi gondolatokkal köszöntjük az Implomot. Abban a reményben, hogy ez a nemes vetélkedés még sokáig időszerű alkalom lesz a nyelvről, a nyelvhasználatról gondolkodni; tanárnak és diáknak a magyar nyelv ügyéért dolgozni. A 2020−2021-es tanévben az Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny rendhagyó lebonyolítással működhet. Amikor a harmincadik Kárpát-medencei döntőt megnyitjuk, három fontos témát említek meg.

  1. 1. A verseny 34. alkalommal kezdődik ma, Implom József nevével éppen harmincadik alkalommal, hiszen 1992-ben, dr. Pocsay Gábor polgármester úr szavaival, Deme László professzor úr köszöntésével vette föl mai nevét. 2021-ben Deme László születésének 100. évfordulójára emlékezhetünk: 1921 novemberében született. Emlékezünk egyben azokra a személyiségekre, akik fontosak voltak a versenynek 1988 óta: az alapító igazgató dr. Kereskényi Miklósra, a hagyományt folytató Szűcs Leventére, azután Tóth Istvánra és mai követőikre, Zámori Idára és dr. Farkasné Csató Katalinra; az ötletadó Szabó Istvánné Nagy Magdolna tanárnőre, az Erkel Gimnázium magyartanáraira. Ugyanígy az alapító zsűrielnökre, Rozgonyiné Molnár Emmára, a zsűriből Benkes Zsuzsára, Seregy Lajosra, Szabómihály Gizellára, Cs. Nagy Lajosra. És akiket elveszítettünk: Deme Lászlóra, Fábián Pálra és Szathmári Istvánra mint első Implom-díjasokra; a váci Jakus Lászlóra, a szentesi Fári Istvánnéra, a vajdasági Cseri Angélára. Szívesen emlékezünk eddig nem említett előadóinkra: Ágoston Mihályra, Balázs Gézára, Békési Imrére, Bencze Lórántra, Fercsik Erzsébetre, Hajdú Mihályra, A. Jászó Annára, Kiss Jenőre, Mező Andrásra, Ördög Ferencre, Petőfi Sándor Jánosra, Wacha Imrére stb. Mindannyiuknak jár a köszönet. És különösen az Erkel Gimnázium tanárainak és dolgozóinak: az ő keddi-szerdai áldozatkészségük nélkül nem működhettek volna versenyünk ünnepnapjai. Felsorolhatatlanul sokan érdemelnék meg, hogy az ő nevük is elhangozzék, itt „a verseny titkárnőjét”, Tóth Barnáné Juditot említem közülük.
  1. 2. Az Implom József-díjat 2006-ban adtuk át először, tehát idén éppen 15 éve. Előbb Budapesten, a Tankönyvkiadóban, majd három nap múlva, éppen február 25-én Gyulán. A magyar helyesírás jeles formálói, az első díjazottak Implom Józseffel még dolgozhattak az 1954-es szabályzat megformálásának tevékeny éveiben, s Miskolczy Lászlóné Implom Klára velünk lehetett az Implom-verseny első évtizedeiben is. Köszönet illeti dr. Kereskényi Miklóst mint ötletadót és megvalósítót. Mindazok, akik nyelvészként, támogatóként, javítótanárként kiemelkedőt nyújtottak, méltán vehették át az ízléses kitüntetést. A ma megnyitott kiállításon fotók mutatják be az eltelt 15 év jeles díjazottjait. 
  1. 3. Rendkívüli tanév és rendkívüli verseny az idei. A közoktatásban (és persze a felsőoktatásban is) új megoldásokat követelt a koronavírus-járvány, beleértve a tanulmányi versenyeket is. A mai informatika kínálta lehetőségeket használtuk ki, hogy – némileg újszerűen, kicsit szokatlan megoldásokkal – a versenyzők tudásukat, nyelvhasználati és íráskészségük fejlettségét bizonyíthassák. Nem sikerülhetett volna, ha dr. Vörös Ferenc zsűritag és Nyistyár István rendszergazda hozzáértő és gondos munkájával nem teremtette volna meg az újszerű formákat.

Deme László mondta 1992-ben, a névadó megnyitón: „Nem a beszéd ünnepi, hanem az alkalom, amelyen elhangzott.” A harmincadik Implom-verseny kiállításán ismerkedjenek meg a történetünk dokumentumaival: talán visszaidézhetnek valamit a három évtizednyi folyamatból. Versenyünkből: életünkből. Ezekkel a gondolatokkal a 2021. évi Kárpát-medencei döntő kiállítását megnyitom.

Gyula, 2021. február 25.

Nagy János DSc
a zsűri elnöke