a) Két igazgató, harminc év

Dr. Kereskényi Miklós

1977-ben szerezte történelem-földrajz szakos középiskolai tanári diplomáját a Kossuth Lajos Tudományegyetemen, 1984-ben summa cum laude bölcsészdoktori oklevelet vehetett át, 1999-ben az Eszterházy Károly Főiskolán oktatási informatikus képesítést szerzett.

Tanári munkájának eredményeit az OTDK és az egyetemi felvételek sikerei bizonyítják. Jelentős nevelési értéke van az általa irányított erdélyi táboroknak és a csíkszeredai Márton Áron Gimnáziummal folytatott együttműködésnek.

Igazgatóként kialakította és tartalmassá tette a dietzingeni, budriói, kastli kapcsolatokat (egyben a színvonalas nyelvtanítás érdekében), megalapította az „Adj magyarságot a magyarnak” vetélkedőt, újjászervezte az Erkel Diákünnepek eseménysorát. Gondoskodott az Erkel Ferenc Gimnázium tehetséges és sikeres diákjainak méltó jutalmazásáról (Erkel-díj stb.). Metodikai és metodológiai írásai az iskolavezetés és a szakmai vetélkedők fontos dokumentumai. A gyulai közéletben jelentős szerepe volt a rendszerváltozás éveiben a hazafias és kulturális emlékek, emlékhelyek ápolásában, a romániai változások segítő, ellátó támogatásában. Tanári tevékenységét Arany katedra-díjjal, iskolavezetői és közéleti eredményeit a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetéssel jutalmazták.

Történészi publikációi elsősorban a gazdaságtörténetet és a nagykállói folklórt gazdagították: önálló (és társszerzős) kötetei a levéltári feldolgozásokon messze túl is elemzik a Békés és Hajdú-Bihar megyei gazdálkodás legfőbb tényezőit.

Dr. Kereskényi Miklós fiatal igazgatóként felkarolta, támogatta a helyesírási verseny ügyét, később pedig önzetlen szívvel résztvevője, alakítója lett a programnak, a hozzá kapcsolódó rendezvényeknek, szerkesztője a rendszeres publikálásoknak (1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2008). Segítőivel létrehozta az Implom József-díjat, ezt 2006 óta kapja érdemes kutató, nyelvész, tanár és diák. Munkatársaival megteremtette a verseny alapjait, és egyre színvonalasabbá tette a Kárpát-medencei rendezvényt: ezt húsz év versenyei bizonyítják.

Szűcs Levente

Szűcs Levente 1995-ben vehette át fizikus, fizikatanári és angol-magyar szakfordítói diplomáját a Kossuth Lajos Tudományegyetemen. 2002-ben közoktatás-vezetői képesítést is szerzett.

Tanári pályáját 1995-ben Gyulán kezdte, majd Sarkadon a Bay Zoltán Gimnáziumban tanár, igazgatóhelyettes, igazgató lett. 2008-ban pályázat után nevezték ki az Erkel Ferenc Gimnázium igazgatójává. 2015-től mestertanár, közoktatási szakértő tevékenységet végez. 2014−2016-ig projektmenedzser: a 304 millió Ft-os projekttel irányította az Erkel Ferenc Gimnázium Öveges-laboratóriumának létrehozását.

2004-ben sikeresen elvégezte és abszolutóriummal lezárta a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem PhD-képzését. Kutatási területe a modern harci repülőgépek fejlődésének vizsgálata, közleményei a Repüléstudományi Közlemények, a Honvédségi Szemle, a Haditechnika hasábjain olvashatók.

2008 óta igazgatóként szolgálja a helyesírás nemes ügyét. A kialakult hagyományokat megőrizte, s igen szűk pénzügyi keretek között is működtette a vetélkedést; támogatók bevonásával növelte a legjobbak méltó díjazásának mértékét. A tízéves periódusban munkatársaival emelte a Gimnázium és a rendezvény hírnevét.

b) A Gimnázium mint rendező

Az Erkel Gimnázium teljes személyzete a versenyt szolgálja. Azt, hogy a csütörtöktől szombatig tartó időben a versenyzők tudásuk legjavát nyújthassák; hogy a körülmények teljes egyenértékűséget garantáljanak minden résztvevőnek; hogy nyugodt munka folyjék.

A versenynap estéjén kerül sor az erkelesek bemutatkozójára. Ezt Győri Etelka szervezi és vezeti: a résztvevők jelentős érdeklődésétől kísérve. A gondosan összeválogatott és színvonalas est megszervezéséért méltán részesült Implom József-díjban az utóbbi évek munkaközösség-vezetője, Győri Etelka.

Kiemelendő az a munka, amelyet az előkészítés és a lebonyolítás szervezése és elvégzése igényel, beleértve az információk gyorsaságát és pontosságát is. Ezen a területen az 1989-től egyedülálló tevékenységet kifejtő Tóth Barnáné Judit méltán részesült egyéni elismerésben 2017-ben.

A Gimnázium segítőkész és figyelmes Munkatársai közül kiemelkednek a lebonyolítás pénzügyeiért felelős személyiségek: huszonöt éven át Kecskés Ildikó, az utóbbi néhány évben Mészárosné Tar Ilona végzett felelősségteljes munkát.

c) A segítők, támogatók

A bázisiskolák érdemelnek először említést. Amikor országossá vált a verseny, a megyékben és Budapesten jelentkeztek olyan, az ügy iránt elkötelezett magyartanárok, igazgatók, iskolák, akik/amelyek fölvállalták a megyei fordulók lebonyolításának terheit. Álljanak itt az intézménynevek (néhány megyében a pedagógiai intézetek megjelölésével).

Bács-Kiskun megye: Bibó István Gimnázium, Kiskunhalas

Baranya megye: Leőwey Klára Gimnázium, Pécs

Békés megye: Ady Endre Gimnázium, Sarkad; később Karácsonyi János Katolikus Gimnázium, Gyula

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Szerencsi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc

Csongrád megye: Boros Sámuel Közgazdasági Szakközépiskola, Szentes

Fejér megye: Pedagógiai Intézet, Székesfehérvár

Győr-Moson-Sopron megye: Kazinczy Ferenc Gimnázium, Győr

Hajdú-Bihar megye: Pedagógiai Intézet, Debrecen

Heves megye: Neumann János Gimnázium, Eger

Jász-Nagykun-Szolnok megye: Teleki Blanka Gimnázium, Mezőtúr

Komárom-Esztergom megye: Pedagógiai Intézet

Nógrád megye: Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola, Salgótarján

Pest megye: Széchenyi István Szakközépiskola, Százhalombatta – később Boronkay Szakközépiskola, Vác

Somogy megye: Toldi Lakótelepi Általános Iskola és Gimnázium, Kaposvár

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: Kölcsey Ferenc Gimnázium, Nyíregyháza

Tolna megye: Vak Bottyán Gimnázium, Paks

Vas megye: Pedagógiai Intézet, Szombathely

Veszprém megye: Vörösmarty Mihály Gimnázium, Ajka

Zala megye: Ságvári Endre Gimnázium, Zalaegerszeg

Budapest: (szakiskola) Békés Glasz Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola, Bp.(gimnázium és szakközépiskola) Fővárosi Pedagógiai Intézet, Budapest

Megjegyzés. 2017-ben Kiskunhalason, Szentesen, Győrött, Salgótarjánban, Vácott, Nyíregyházán, Mezőtúron még működtek bázisiskolák. A megyék legtöbbjében és Budapesten a Pedagógiai Oktatási Központok munkatársai végzik a szervezőmunkát.

A támogatók kívülről és Gyuláról

A versenyt kezdettől támogatták a városon kívülről és Gyula városában is.

Az országos támogatást mindenekelőtt az illetékes Minisztérium vállalta fel (ma az Oktatási Hivatal kompetenciájába tartozik). A Kárpát-medencei résztvevőket segítette 1992-től a Határainkon Túli Főosztály (később Titkárság).

Jelentős támogatást nyújtott a szervezésben és a lebonyolításban a Tankönyvkiadó (később Nemzeti Tankönyvkiadó). Évről évre segítette a rendezést szakmailag a Magyar Nyelvtudományi Társaság, pénzbeli adományokkal a Juhász Gyula Alapítvány (később Bonifert Domonkos Alapítvány).

Az utóbbi években jelentősen segítette a Kárpát-medencei döntő megrendezését az Anyanyelvápolók Szövetsége.

Gyulán rendszeres támogatást nyújtott a Polgármesteri Hivatal és személyes jelenlétével is a mindenkori Polgármester. A városban mindazok a szervezetek, vállalkozások és intézmények segítettek, akikben/amelyekben még megvoltak/megvannak a személyes emlékek Implom tanár úrról. Talán fel sem lehetne sorolni mindazokat a gyulaiakat, akik munkájukkal, vendéglátó figyelmességükkel, szükség esetén árengedményekkel tették lehetővé a gördülékeny lebonyolítást. Ugyancsak folyamatos támogatást érezhettek a szervezők az Erkel Ferenc Gimnázium Alapítványtól.